FERALL-ov BLOG

Izgube toplote, kot jih poznamo pri klasičnem prezračevanju z odpiranjem …

Lokalni rekuperator je prezračevalna naprava z rekuperacijo zraka inam predstavlja …